VDV Frame

Fotografie

contact email

Algemene voorwaarden Workshops

Inschrijven op een workshop(s) kan voortaan enkel nog via mijn website.

Je schrijft je in door de gekozen workshop toe te voegen aan het winkelmandje.

Daarna dien je dadelijk af te rekenen, ook al vind het evenement pas binnen enkele maanden plaats.

Zo ben je ook steeds zeker van je deelname.

Bij het evenement worden tevens het aantal plaatsen die nog vrij zijn vermeld.

Schrijf je enkel in wanneer je zeker bent dat je ook op die dag kan deelnemen ! Zo worden onnodige discussies achteraf vermeden.

De evenementen zullen wel nog steeds kenbaar gemaakt worden via de nieuwsbrief en de fb pagina, doch inschrijven kan niet meer via fb, mail of sms.

Deelname aan de workshop is steeds op eigen risico. Schade aan/of diefstal van materiaal is steeds ten laste van de deelnemer.

Terugbetalingen na annulering door de deelnemer worden enkel toegestaan bij ongeval, hospitalisatie of een overlijden in de persoonlijke familiekring hiervoor moet hij/zij zelf een annuleringsverzekering voorzien. De deelnemer wordt dan ook gevraagd de nodige bewijsstukken (doktersattest, ongeval verklaring, …) voor te leggen om een terugbetaling te bekomen.

Wanneer de organisator om één of andere reden een dagworkshop moet verplaatsen zal hij hiervoor een oplossing aanbieden in de vorm van een te goed bon op een dagworkshop naar keuze of hij verplaatst de workshop naar een ander tijdstip. (Dit is niet van toepassing om meerdaagse workshops).

Er worden GEEN terugbetalingen gedaan door de organisator wanneer men een evenement uitzonderlijk moet verplaatsen naar een andere datum, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. ( Uitgezonderd bij ANNULATIE van een workshop door de organisator zelf of wanneer die ook niet meer ingepland zal worden ).

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan het materiaal alsook niet voor lichamelijke letsels.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele stakingen van trein of metro.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer door slechte weersomstandigheden 1 of meerdere locaties niet bezocht kunnen worden tijdens deze uitstap.

De locatie bij seizoensgebonden onderwerpen in macrofotografie kunnen ten allen tijde door de organisator gewijzigd worden. (bijvoorbeeld wanneer er onverwacht gemaaid werd en er een andere plek moet gezocht worden door de organisator = overmacht).

Indien er hierdoor een workshop moet verplaatst of geannuleerd wordt zal de organisator u een oplossing voorstellen. Hetzij door het evenement te verplaatsen hetzij door een te goed bon aan te bieden voor een andere dagworkshop naar keuze.

Door de huidige covid pandemie en de daaraan verbonden maatregelen en kleurencodes heeft de organisator ten allen tijde het recht om een evenement uit te stellen en te verplaatsen naar een andere datum. (Bijvoorbeeld wanneer er enkele dagen voor een gepland evenement de toestand in een gebied zou wijzigen en het onmogelijk is om alles veilig te kunnen organiseren.) De deelnemer kan dan kiezen voor een tegoed bon die hij later kan gebruiken voor een dagworkshop naar keuze, of hij gaat akkoord met de nieuwe vooropgestelde datum om alsnog deel te nemen aan de workshop. Er worden geen terugbetalingen gedaan aangezien de organisator steeds een oplossing kan aanbieden zoals hierboven vermeld.

Bij annulatie in de periode vanaf de inschrijving tot 14 dagen voor aanvang van het evenement zal er steeds een administratie kost van 35 euro worden aangerekend.

Bij annulatie in de termijn van 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van het evenement zal een kost van 50 euro worden aangerekend.

Bij een annulering in de laatste week zal er geen terugbetaling meer worden voorzien, uitgezonderd wanneer de deelnemer moet afmelden door ziekte, ongeval of overlijden in familiekring. Bij ziekte of ongeval zal er ook steeds een attest moeten worden voorgelegd om een terugbetaling te kunnen ontvangen. In alle andere gevallen is een terugbetaling uitgesloten.

De deelnemer gaat akkoord dat inschrijvingen op één of meerdere workshops bindend zijn.

De deelnemer verklaart zich bij inschrijving van het evenement akkoord te zijn dat hij/zij al deze voorwaarden heeft ontvangen en gelezen.

De lijst van de algemene voorwaarden kan ten alle tijden aangevuld of gewijzigd worden door de organisator.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief : nieuwe workshops, nieuws en promoties